SCI1205S

类别
感性负载调光柜
产品简介

型号:
SCI1205S
SCI1205N
SCI1205D
SCI1205RCBO
SCI1205RCBOX
12回路5安培前沿相控调光模块
40安培单相主进线
每个输出回路都带有空气开关保护
尺寸:550mm*220mm*155mm (D – 690x220x155mm. RCBO & RCBOX – 550x255x155mm)
重量:10Kg (RCBO & RCBOX – 11.5 Kilograms)

推一把28推百度